zijn kaartjes die meestal bij de begrafenis worden uitgedeeld ter nagedachtenis aan de overledene. Op het bidprentje staat meestal een korte levensschets, een foto of een gedicht of stukje prosa. Het bidprentje is van oudsher een rooms-katholieke traditie. Het wordt daarom ook wel doods- of dodenprentje of gedachtenisprentje genoemd. Het bidprentje is afkomstig uit de Nederlanden, d.w.z. het huidige Nederland en België. De eerste exemplaren komen uit Antwerpen eind 16° eeuw met afbeeldingen uit het Oude of Nieuwe Testament. Het waren vooral priesters en kloosterlingen die deze eerste bidprentjes lieten maken. Op de achterkant werd de naam van de overledene geschreven, meestal met een gebed of een tekst uit de bijbel erbij. Rond 1730 verschijnen de eerste gedrukte bidprentjes in Amsterdam met gravures. Op veel prentjes stond R.I.P. (=Requiescat in Pace) of in het Nederlands "dat Hij/Zij moge rusten in vrede" Op de achterkant stond dan "Bid voor de Ziel van zaliger" gevolgd door de naam, de plaats en de ouderdom van de overledene en tenslotte een tekst uit de Hl. Schrift dat op de een of andere manier paste bij de overledene. Rond 1800 werden doodshoofden, zeisen en andere figuren naast het kruis afgebeeld.

De teksten op het bidprentje
In de beginperiode werden naast de naam van de overledene alleen de leeftijd, overlijdensdatum en plaats van overlijden op het prentje vermeld. Later kwamen daar meer gegevens aan toe, zoals: de begraafplaats, de geboortedatum, de geboorteplaats. Soms ook wel de maatschappelijke functies en lidmaatschappen van organisaties.

Gedurende de 20° eeuw werden de bijbelteksten, die lange tijd onder naam en sterfdatum gebruikelijk waren, geleidelijk vervangen door een kort levensbericht van de overledene. De laatste decennia van de 20° eeuw worden ook nogal eens gedichten, songteksten of stukjes proza op het bidprentje geplaatst. Eind 19° eeuw verschijnt voor het eerst een foto van de overledene op de voorkant van het bidprentje. Voor mij zijn dergelijke verhalen met foto een waardevolle aanvulling.

Bidprentjes van*
- Guillaume-Joseph GADIOT
- Marie Anne Angelique LENAERTS
- Antoin-Nicolaas-Hubertus GADIOT
- Maria HENNUS

- Guillaume-Joseph GADIOT
Bidprentje van Guillaume-Joseph Gadiot - voorkant
- Marie Anne Angelique LENAERTS
Bidprentje van Marie Anne Angelique LENAERTS - voorkant
- Antoin-Nicolaas-Hubertus GADIOT
Bidprentje van Antoin-Nicolaas-Hubertus GADIOT - voorkant
- Maria HENNUS
Bidprentje van Marie HENNUS - voorkant


* Binnenkort zal deze pagina met nog meer afbeeldingen van bidprentjes uit de familie Gadiot aangevuld worden.